Hur kan du se skillnaden mellan din tarmintuition (som är mer eller mindre alltid rätt) och bara tänka / vara paranoid?


Svar 1:

Inom tankeområdet, där de flesta av oss fångas för det mesta, kan intuition vara ganska svårt att hitta och följa. En "tarmreaktion" kan vara mer än ett konditionerat svar på grund av evolutionära krafter eller tidigare erfarenheter. I själva verket kan tankegeneratorn vara nästan omöjlig att skilja från någon slags initial reaktion. Vi spelar ständigt filmer i våra tidigare och framtida huvuden. Att vara helt i "nu" är en hal position att hålla.

När du fattar bedömningar om vilka åtgärder man ska ta människor letar man automatiskt efter mönster. Det är tankens natur. Om det inte finns något märkbart mönster utövar vi ett från tidigare erfarenhet. Detta händer på ett ögonblick och kan bära intuitionens mask. Vi har en falsk känsla av kontroll över oss själva och omständigheter som kommer från ego, en väsentlig del av sinnet som ofta är vilseledande.

Finns intuition till och med? Det är en giltig fråga. Enligt min erfarenhet, ja, det är en del av våra "jag" som bara händer när vi står i balans mellan förflutna och framtida bilder och är medvetna om "nu" och tittar objektivt på då oförmågan flyter allt om oss. Det är det första ögonblicket, när vi kan stå neutralt och iaktta, att blixtar av rätt insikt kan uppstå och tillfälligt stoppa tankens maskineri och leda till rätt handling.