Vad är skillnaden mellan koordinatbindning och vätebindning?


Svar 1:

I en koordinatbindning finns det en atom som donerar sitt ensamma par elektroner till den andra atomen som måste innehålla en ledig omloppsbana för att ta emot elektronerna. En koordinatbindning bildas vanligtvis av övergångselement. Vätebindning är en speciell bindning som bildas på grund av en stark kraft. Det bildas på fluor, syre och kväve. Det är föreningar som Ammoniak (NH3) och vatten (H2O).


Svar 2:

Koordinatbindning det är bindning mellan två atomer i molekylen. En bindning bildas av två elektroner. Till exempel: H: H (H2), H: O: H (H2O) och så vidare.

Vätebindning bildas av en väteatom i en molekyl och en negativ atom i en annan molekyl. Till exempel: HO - H…. OH2, CH3OH…. O = C (CH3) 2, CH3COOH…. O (CH2) 4O